Acte necesare întocmirii dosarului pentru alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere pentru familia monoparentala  - O.U.G. nr. 105/2003:

- 2 (doua) dosare cu sina;
- Cerere (tip) depusa la cam. 28 (monoparentala) si cam.41 (complementara);
- B.I./C.I. al titularului alocatiei, precum si a sotului/sotiei, copii; 
- Certificate nastere minori, sentinte civile de divort, încredintare minor, stabilire sau majorare pensie de întretinere, plasament familial, certificat deces, etc.; 
- Acte doveditoare ale veniturilor pe care le realizeaza membrii familiei: adeverinte de salarizare, cupoane de pensie (inclusiv de urmas), ajutor de somaj, alocatie de sprijin, alocatii de stat pentru copii, etc.; 
- Adeverinte de elev (din care sa rezulte daca beneficiaza sau nu de bursa si valoarea acesteia);
- Adeverinta de stare materiala (cam. 27, etaj 1, Primarie); 
- Livretul de familie (original si copie) de la Biroul stare civila. 
Nota: Beneficiarii de ajutor social vor prezenta doar cele necesare la punctele 1, 2 si 8. 
PROCEDURA: 
Dupa completarea cu toate actele necesare, dosarul se depune la camera 24 (alocatie complementara) sau 3 (alocatie monoparentala), urmând a fi: 
- verificat;
- întocmita ancheta sociala (în termen de 15 zile);
- comunicata dispozitia de acordare sau de respingere a dreptului privind alocatia (în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale); 
- plata alocatiei se face începând cu luna urmatoare depunerii dosarului.