Acte necesare întocmirii dosarului pentru Cantina de Ajutor Social - Legea nr. 208/1997:

- Cererea celui care solicita asistenta;
- Copii dupa actele de stare civila ale tuturor membrilor familiei;
- Adeverinte privind veniturile realizate; 
- Certificat de venit impozabil; 
- Orice alte acte necesare justei solutionari a cauzei (acte medicale, declaratii, adeverinte elev,  etc.).