Acte necesare întocmirii dosarului pentru indemnizatia de crestere a copilului în vârsta de pâna la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap) - O.U.G. nr. 148/2005:

- BI/CI beneficiarului, original si copie xerox;
- certificat nastere copil, original si copie xerox;
- livret de familie, original si copie xerox; 
- adeverinta anexa 4, completata de angajator;
- cerere catre angajator prin care se solicita concediul de crestere al copilului de pâna la 2 ani - aprobata - în copie xerox certificata de angajator "Conform cu originalul");
- decizia de suspendare a contractului de munca;
- adeverinta privind stagiul de cotizare de la Casa de Pensii pe ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului;
- copie dupa ultimul concediu medical (concediul de maternitate).