Acte necesare întocmirii curatelei minorului - Codul Familiei:

- Cerere privind instituirea curatelei;
- Copie certificat nastere al persoanei asupra careia se instituie curatela;
- Copie certificat nastere/casatorie parinti; 
- Declaratia curatorului prin care accepta sarcina curatelei;
- Copie certificat nastere/casatorie sau BI/CI al curatorului;
- Certificat/adeverinta medicala privind starea de sanatate/discernamânt a curatorului;
- Ancheta sociala/referat din care sa rezulte situatia de fapt ce impune instituirea curatelei; 
- Orice alte acte necesare justei solutionari a cauzei.
 
  

 
Acte necesare întocmirii curatelei majorului - Codul Familiei:

- Cerere privind instituirea curatelei;
- Copie certificat nastere/casatorie, BI/CI al persoanei asupra careia se instituie curatela;
- Certificat medical din care sa rezulte starea de sanatate a persoanei ce urmeaza a fi pusa sub curatela – are/nu are discernamânt; 
- Consimtamântul celui reprezentat (unde este cazul);
- Declaratia curatorului prin care accepta sarcina curatelei;
- Copie certificat nastere/casatorie sau BI/CI al curatorului;
- Certificat/adeverinta medicala privind starea de sanatate/discernamânt a curatorului;
- Ancheta sociala/referat din care sa rezulte situatia de fapt ce impune instituirea curatelei; 
- Orice alte acte necesare justei solutionari a cauzei.