Acte necesare întocmirii dosarului pentru expertiza majori  - Legea nr.448/2006, republicata:

- CADRU LEGAL:
- Ordonanta de Urgenta nr. 102/1999 - privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap;
- Legea nr. 519/2002 – privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap.
ACTE NECESARE: 
- un dosar cu sina;
- Cerere (tip) depusa la registratura Primariei – ancheta sociala;
- Copii xerox dupa actele de identitate (B.I./C.I.), certificate de nastere si casatorie ale persoanei cu handicap;
- Fisa medicala de la medicul de familie (copii xerox);
- Adeverinta de la medicul specialist din care sa rezulte diagnosticul, recomandari expertizare;
- Adeverinta de la medicul de familie în care sa se mentioneze diagnosticul, data ivirii handicapului si recomandare pentru expertiza si/sau reexpertizare;
- Alte acte medicale;
- Bilete de internare/externare (daca este cazul);
- Ultimul certificat de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap (în cazul reevaluarii). 
Nota: Beneficiarii de ajutor social vor prezenta doar cele necesare la punctele 1, 2 si 8. 
PROCEDURA: 
   Ancheta sociala se elibereaza în termen de 30 de zile de la depunerea solicitarii. 
  Dupa completarea cu toate actele necesare, dosarul se depune de catre persoana cu handicap (personal) la D.A.S. Suceava (lânga Autogara Suceava). 
   Persoana va fi examinata la Comisia de Expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti din cadrul D.A.S. Suceava (lânga autogara Suceava).