Acte necesare întocmirii dosarului pentru plasament familial  - Legea nr. 272/2004:

CADRUL LEGAL: Legea nr. 272/2004.
COMPETENTA: Compartiment Asistenta sociala si protectia copilului 
                     Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
PROCEDURA: Pentru întocmirea dosarului de plasament familial sunt necesare urmatoarele: 
Familia naturala: 
- Acordul parintilor naturali si al rudelor pâna la gradul IV (daca este cazul) privind plasamentul familial; 
- Copii dupa actele de identitate; 
- Adeverinte de salarizare; 
- Consimtamântul scris al minorului care a împlinit vârsta de 10 ani; 
- Copie dupa actul de identitate al minorului sau certificat de nastere; 
- Copie dupa hotarârea judecatoreasca (daca este cazul) care atesta situatia legala a minorului; 
- Adeverinta medicala a minorului (medicul de familie); 
- Adeverinta de elev a minorului; 
- Caracterizarea minorului (institutia de învatamânt pe care o urmeaza). 
Familia de plasament: 
- Un dosar cu sina; 
- Cerere depusa la registratura Primariei (cerere tip); 
- Ancheta sociala; 
- Cerere catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (cerere tip);
- Copii dupa actele de identitate ale familiei sau persoanei care solicita plasamentul familial al minorului;
- Adeverinte de venit ale membrilor familiei (salarizare, pensii, alte venituri);
- Adeverinte medicale ale membrilor familiei; 
- Adeverinta de stare materiala; 
- Adeverinte de elev pentru copiii familiei ocrotitoare;
- Caziere judiciare pentru majori; 
- Declaratie privind acordul membrilor familiei ocrotitoare.
TERMEN: 
Dosarul se înainteaza Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava, în termen de 30 de zile. 
Dosarul va fi evaluat de catre asistentii sociali din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava. 
Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului va adopta o hotarâre cu privire la masura de ocrotire solicitata. Hotarârea va fi comunicata familiei naturale, familiei ocrotitoare si Autoritatii tutelare.
 
Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava 
  B-dul G. Enescu, Suceava, nr. 16; Tel: 0230-523337