Acte necesare întocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului social (venitul minim garantat)  Legea nr. 416/2001:

   
  CADRU LEGAL:
- Legea nr. 416/2001- privind venitul minim garantat;
- H. G. nr. 1099/2001 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
- H. G. nr. 1431/2003 – privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat. 
ACTE NECESARE:
- Cerere (tip) depusa la registratura Primariei în vederea efectuarii anchetei sociale;
- Copii xerox dupa actele tuturor membrilor familiei (care se gospodaresc în comun): B.I./C.I., certificate nastere, de casatorie, de deces, sentinte civile de divort, încredintare minor, stabilire sau majorare pensie de întretinere, plasament familial, etc.;
- Acte doveditoare ale veniturilor pe care le realizeaza membrii familiei: adeverinte de salarizare, cupoane de pensie (inclusiv de urmas), ajutor de somaj, alocatie de sprijin, alocatii de stat pentru copii, adeverinta de elev din care sa rezulte daca beneficiaza de bursa; 
- Adeverinta de la Oficiul fortelor de munca pentru persoanele adulte (16-62 ani) si care nu au împlinit vârsta de pensionare, care sa ateste faptul ca se afla în cautarea unui loc de munca (mamele care au în întretinere copii cu vârsta cuprinsa între 0 si 7 ani nu vor prezenta aceasta adeverinta); 
- Adeverinta de stare materiala (se obtine de la Compartimentul Registre Agricole, cam.27, etaj 1, Primarie);
- Un dosar cu sina. 
PROCEDURA:
Dupa completarea cu toate actele necesare, dosarul se depune la cam. 3, urmând a fi verificat si aprobat în termen de maximum 30 de zile.