e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Structura
    Organigrama
    Strategie dezvoltare
    Consiliul local
    HCL Consiliul Local
    Statut comuna
    Bugete
    Impozite si taxe
    Raportari
    Proiecte
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
    Urbanism
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice

Administrare site

acte necesare pentru diverse solicitAri:

 

domenii de activitate:

CompetenTA:
1.

 Asistenta sociala:

Serviciul Administratie publica
 

  

2.

AVIZIER Impozite Si taxe locale:

Serviciul Impozite si taxe
 

art. 44 din O.G.92/2003 - 06.08.2012

art. 44 din O.G.92/2003 - 10.08.2012

art. 44 din O.G.92/2003 - 15.08.2012

art. 44 din O.G.92/2003 - 30.08.2012

art. 44 din O.G.92/2003 - 08.06.2015

- art. 44 din O.G.92/2003 - 16.06.2015

art. 44 din O.G.92/2003 - 27.07.2015

art.44 din O.G. 92/2003 - 17.11.2015

3.

autorizaTii p. f. / a. f.

Compartiment Control
  - Precizari privind documentatia obligatorie în vederea obtinerii autorizatiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi;
- Precizari privind modul de autorizare persoane fizice (PF) sau asociatii familiale (AF).
4.

certificate/autorizaTii de construire/desfiinTare

Serviciul Urbanism si Investitii
  Acte necesare emiterii certificatului de urbanism;
Acte necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare.
5.

cArTi de identitate / paSapoarte simple

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor
  Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate informatizate, în caz de preschimbare, schimbari de domiciliu sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate informatizata în caz de pierdere, deteriorare sau furt;
- Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate informatizata în cazul primei eliberari (împlinirea vârstei de 14 ani);
- Acte necesare pentru eliberarea pasaportului simplu în caz de expirare, prima eliberare pentru persoanele majore sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea pasaportului simplu în cazul primei eliberari (împlinirea vârstei de 14 ani).
6.

acte de stare civilA

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Compartiment Stare civila
  - Precizari privind contraventii la regimul actelor de stare civila
- Acte necesare pentru înregistrarea nasterii
- Acte necesare pentru înregistrarea casatoriei
- Acte necesare pentru înregistrarea decesului
Stiri
 • Concurs inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Stare Civila
 • Consiliul Local al Comunei Scheia se convoaca in sedinta ordinara vineri, 29 iunie 2018, orele 10.00

 • Anunturi
 • Programul privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al comunei Șcheia, alocate pentru activitati non-profit de interes local pe anul 2018
 • Examen de promovare in grad profesional in perioada 19.07.2018- 23.07.2018
 • Concursul de proiecte organizat in cadrul "Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati nonprofit pentru domeniul "activitati sportive si de tineret"


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  28 iunie 2018

  Politica de confidenţialitate
  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro