e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Informatii publice
    Structura
    Organigrama
    Strategie dezvoltare
    Consiliul local
    HCL Consiliul Local
    Bugete
    Impozite si taxe
    Raportari
    Proiecte
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
    Urbanism
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulamente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

acte necesare pentru diverse solicitAri:

 

domenii de activitate:

CompetenTA:
1.

 Asistenta sociala:

Serviciul Administratie publica
 

  

2.

AVIZIER Impozite Si taxe locale:

Serviciul Impozite si taxe
 

art. 44 din O.G.92/2003 - 06.08.2012

art. 44 din O.G.92/2003 - 10.08.2012

art. 44 din O.G.92/2003 - 15.08.2012

art. 44 din O.G.92/2003 - 30.08.2012

art. 44 din O.G.92/2003 - 08.06.2015

- art. 44 din O.G.92/2003 - 16.06.2015

art. 44 din O.G.92/2003 - 27.07.2015

art.44 din O.G. 92/2003 - 17.11.2015

3.

autorizaTii p. f. / a. f.

Compartiment Control
  - Precizari privind documentatia obligatorie în vederea obtinerii autorizatiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi;
- Precizari privind modul de autorizare persoane fizice (PF) sau asociatii familiale (AF).
4.

certificate/autorizaTii de construire/desfiinTare

Serviciul Urbanism si Investitii
  Acte necesare emiterii certificatului de urbanism;
Acte necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare.
5.

cArTi de identitate / paSapoarte simple

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor
  Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate informatizate, în caz de preschimbare, schimbari de domiciliu sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate informatizata în caz de pierdere, deteriorare sau furt;
- Acte necesare pentru eliberarea cartii de identitate informatizata în cazul primei eliberari (împlinirea vârstei de 14 ani);
- Acte necesare pentru eliberarea pasaportului simplu în caz de expirare, prima eliberare pentru persoanele majore sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea pasaportului simplu în cazul primei eliberari (împlinirea vârstei de 14 ani).
6.

acte de stare civilA

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Compartiment Stare civila
  - Precizari privind contraventii la regimul actelor de stare civila
- Acte necesare pentru înregistrarea nasterii
- Acte necesare pentru înregistrarea casatoriei
- Acte necesare pentru înregistrarea decesului
Stiri
 • Inscriere gratuita Cadastru si Carte Funciara
 • Regulament privind circulatia autovehiculelor de tonaj greu pe strazi cu restrictii de tonaj in com Scheia

 • Anunturi
 • Anunt Consiliul Local al Comunei Scheia convoaca in sedinta extraordinara vineri 13 septembrie 2019
 • Consiliul Local al Comunei Scheia se convoaca in sedinta ordinara joi, 29 august 2019
 • Consiliul Local al Comunei Scheia se convoaca in sedinta extraordinara joi, 11 iulie 2019
 • Consiliul Local al Comunei Scheia se convoaca in sedinta ordinara vineri, 28 iunie 2019
 • Anunt public intentie de elaborare


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  11 septembrie 2019

  Politica de confidenĊ£ialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro