e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Raportari
    Informatii generale
    Declaratii de interese
    Declaratii de avere
    Proiecte
    Institutia
    Situatii accesare proiect
    Structura
    Informatii publice
    Consiliul local
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

acte necesare pentru diverse solicit?ri:

 

domenii de activitate:

Competen??:
1.

 Asisten?? social?:

Serviciul Administra?ie public?
 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru Cantina de Ajutor Social - Legea nr. 208/1997;
Acte necesare întocmirii curatelei minorului - Codul Familiei, art. 119, 132, 139, 152 lit. ”b”, 154, 158;
Acte necesare întocmirii curatelei majorului - Codul Familiei, art. 119, 132, 139, 152 lit. ”b”, 154, 158;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru indemniza?ia de cre?tere a copilului în vârst? de pân? la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap) - O.U.G. nr. 148/2005;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru comisia de evaluare complex? a minorilor  - Legea nr. 272/2004;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului social (venitul minim garantat) - Legea nr. 416/2001;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru aloca?ia familial? complementar? sau aloca?ia de sus?inere pentru familia monoparental?  - O.U.G. nr. 105/2003;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru expertiz? majori  - O.U.G. nr. 102/1999;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru plasament familial  - Legea nr. 274/2004.

2.

Impozite ?i taxe locale:

Serviciul Impozite ?i taxe
  Preciz?ri privind modalitatea de plat? a impozitelor ?i taxelor locale;
List? acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
3.

autoriza?ii p. f. / a. f.

Compartiment Control
  - Preciz?ri privind documenta?ia obligatorie în vederea ob?inerii autoriza?iei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi;
- Preciz?ri privind modul de autorizare persoane fizice (PF) sau asocia?ii familiale (AF).
4.

certificate/autoriza?ii de construire/desfiin?are

Serviciul Urbanism ?i Investi?ii
  Acte necesare emiterii certificatului de urbanism;
Acte necesare emiterii autoriza?iei de construire/desfiin?are.
5.

c?r?i de identitate / pa?apoarte simple

Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?a Persoanelor
  Acte necesare pentru eliberarea c?r?ii de identitate informatizat?, în caz de preschimbare, schimb?ri de domiciliu sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea c?r?ii de identitate informatizat? în caz de pierdere, deteriorare sau furt;
- Acte necesare pentru eliberarea c?r?ii de identitate informatizat? în cazul primei eliber?ri (împlinirea vârstei de 14 ani);
- Acte necesare pentru eliberarea pa?aportului simplu în caz de expirare, prima eliberare pentru persoanele majore sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea pa?aportului simplu în cazul primei eliber?ri (împlinirea vârstei de 14 ani).
6.

acte de stare civil?

Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?a Persoanelor Compartiment Stare civil?
  - Preciz?ri privind contraven?ii la regimul actelor de stare civil?
- Acte necesare pentru înregistrarea na?terii
- Acte necesare pentru înregistrarea c?s?toriei
- Acte necesare pentru înregistrarea decesului
Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Naional a Romniei

 • Anunturi

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  17.02.2014

  Politica de confidenţialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro