e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Informatii publice
    Concursuri posturi vacante
    Institutia
    S.V.S.U Brosteni
    Consiliul local
    Proiecte/Programe
    Acte necesare
    Informatii utile
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

Stiri:
Propuneri de nominalizare ... - 2006-12-02 11:07:05
Guvernul a trimis asear? Misiunii Romniei la Bruxelles, pentru a transmite Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, propunerile de nominalizare a reprezentan?ilor Romniei n cadrul Comitetului Economic ?i Social European.
Cele 15 nominaliz?ri au fost f?cute de principalele centrale sindicale ?i patronale ?i de organiza?ii ale societ??ii civile, ele fiind preluate de Guvern ca atare.

1)Reprezentan?i ai sindicatelor:
- Petru Sorin DANDEA, Vicepre?edinte - Confedera?ia Na?ional? Sindical? "Cartel ALFA";
- Dumitru FORNEA, ?eful Departamentului Rela?ii Interna?ionale - Confedera?ia Sindical? Na?ional? MERIDIAN;
- Minel IVA?CU, Vice-Pre?edinte - Blocul Na?ional Sindical;
- Marius PETCU, Pre?edinte - Confedera?ia Na?ional? a Sindicatelor Libere din Romnia - FR??IA
- Sabin RUSU, Secretar general - Confedera?ia Sindicatelor Democratice din Romnia.

2)Reprezentan?i ai patronatelor:
- Ana BONTEA, Director, Departementul Juridic ?i Dialog Social - Consiliul Na?ional al ntreprinderilor Private Mici ?i Mijlocii din Romnia;
- Mihai MANOLIU, Secretar general - Alian?a Confedera?iilor Patronale din Romnia;
- Marius Eugen OPRAN, Pre?edinte Executiv - Uniunea General? a Industria?ilor din Romnia 1903;
- Aurel Lauren?iu PLO?CEANU, Vice-Pre?edinte - Asocia?ia Romn? a Antreprenorilor de Construc?ii;
- ?tefan VARFALVI, Pre?edinte - Colegiul Permanent UGIR.

3)Reprezentan?i ai societ??ii civile :
- Lavinia ANDREI, Pre?edinte - Funda?ia Terra Mileniul III;
- Eugen LUCAN, Pre?edinte - Asociatia Angel;
- Radu NICOSEVICI, Pre?edinte - Asocia?ia Academia de Advocacy ;
- Cristian PARVULESCU, Pre?edinte - Asocia?ia Pro Democra?ia;
- Ionut SIBIAN, Director executiv - Funda?ia pentru Dezvoltarea Societ??ii Civile.


Guvernul a transmis recent ?i propunerile pentru cele 15 posturi de membru, respectiv pentru cele 15 posturi de membru supleant n Comitetul Regiunilor. Aceste propuneri au fost stabilite pe baza consult?rilor purtate de Ministerul Administra?iei ?i Internelor cu cele patru asocia?ii ale autorit??ilor publice locale: Uniunea Na?ional? a Consiliilor Jude?ene din Romnia, Asocia?ia Municipiilor din Romnia, Asocia?ia Ora?elor din Romnia ?i Asocia?ia Comunelor din Romnia.

ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, 15 reprezentan?i ai autorit??ii publice locale pre?edin?i ai Consiliilor Jude?ene din 6 jude?e ale ??rii, primari din 6 ora?e, inclusiv municipiul Bucure?ti, precum ?i primari din 3 comune -vor participa activ la lucr?rile Comitetului Regiunilor din cadrul Uniunii Europene ?i vor promova interesul na?ional al Romniei ?i al comunit??ilor locale din ?ara noastr? n cadrul acestui organism european.

Potrivit articolului 263 din Tratatul Comunit??ilor Europene, ace?ti reprezentan?i trebuie s? de?in? un mandat electoral n cadrul autorit??ilor regionale sau locale sau s? r?spund? politic n fa?a unei adun?ri alese din statele membre.

Aceste propuneri reprezint?, pe ansamblu, toate regiunile ??rii, astfel nct promovarea intereselor acestora n Comitetul Regiunilor s? fie asigurat?.

Propunerile transmise de Guvern pentru posturile de membru n Comitetul Regiunilor sunt:

1. CristianANGHEL Primarul municipiului Baia Mare, Jud. Maramures
2. Serghei Florin ANGHEL Presedinte C.J. Prahova, Municipiul Prahova
3. Gheorghe BACIU Primar ora? Intorsura Buz?ului ; Jud. Covasna
4. Doru Laurian B?DULESCU Pre?edinte C.J.Ilfov,Municipiul Bucure?ti
5. Emil CALOT? Primarul municipiului Ploie?ti , Jud. Prahova
6. Jenel COPIL?U Pre?edinte C.J. Olt, Municipiul Slatina
7. Janos DEMETER Pre?edinte C.J. Covasna, Municipiul Sf.Gheorghe
8. Liviu Nicolae DRAGNEA Pre?edinte C.J. Teleorman; Municipiul Alexandria
9. Emil DR?GHICI Primarul comunei Vulcana B?i; Jud. Dmbovi?a
10. Ileana Viorica ION Primarul ora?ului Lehliu Gar?, Jude?ul C?l?ra?i
11. Veronica IONI?? Primarul comunei Gorgota, Jud. Prahova
12. Alin Adrian NICA Primarul comunei Dude?tii Noi, Jude?ul Timi?
13. Constantin OSTAFICIUC - Pre?edinte C.J. Timis; Municipiul Timi?oara
14. Emil PRO?CANU - Primarul ora?ului Mizil ; Jude?ul Prahova
15. Adriean VIDEANU Primarul general al municipiului Bucure?ti

Propunerea Romniei pentru pentru func?ia de membru n cadrul Cur?ii Europene de conturi este Ovidiu Ispir, consilier de conturi. Primul-ministru C?lin Popescu-T?riceanu a solicitat pre?edintelui Cur?ii de Conturi, Dan Drosu ?aguna, s? nominalizeze o persoan? care s? corespund? criteriilor profesionale pentru acest post. Propunerea f?cut? de pre?edintele Cur?ii de Conturi a fost Ovidiu Ispir.

Pentru cele dou? posturi de judec?tor la Curtea European? de Justi?ie ?i la Tribunalul de Prim? Instan?? ce revin Romniei, nominaliz?rile transmise sunt: Camelia Toader, judec?tor la nalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, pentru Curtea European? de Justi?ie ?i Valeriu Ciuc?, fost judec?tor, n prezent profesor la Universitatea Al Ioan Cuza din Ia?i, pentru Tribunalul de Prim? Instan??. Cei doi au fost nominaliza?i n urma unui proces de selec?ie organizat de Ministerul Justi?iei, Ministerul Integr?rii Europene, Ministerul de Externe.

Guvernul Romniei - Biroul de pres? - 29.11.2006

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Naional a Romniei

 • Anunturi

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  21 Martie 2011

  Politica de confidenţialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro