e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Raportari
    Informatii publice
    Structura
    Organigrama
    Hotărâri Consiliu Local
    Consiliul local
    Publicatii casatorie
    Bugete
    Proiecte
    Lista investitii
    Raportari
    Declaratii de avere
    Declaratii de interese
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    S.V.S.U.Bunesti
    S.V.S.U.Bunesti 2014
    Cultura
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

I.

                          Fia Serviciului Voluntari pentru Situaii de Urgen
                                               din comuna Buneti

                         Categoria a II-a

Adres :Com. Buneti,TEL. 0230/549001 ,E-MAIL pbunesti_sv@yahoo.com

 

       ORGANIGRAMA

        Sef S.V.S.U.

Sef formatie interventie 1
Sef compartiment prevenire 1
Echipa incendii 2 x 4
Echipa instalatii alarme 2
Compartiment prevenire 4
Echipa cercetate cautare 4
Echipa deblocare salvare 4
Echipa sanitara 2
Echipa evacuare 4
Echipa protectie chimica 2
Echipa transmisiuni si logistica 4

 

II.                     ISTORICUL SERVICIULUI VOLUNTAR
                               PENTRU SITUATII DE URGRNTA,
                           al comunei Bunesti, judetul Suceava

In decursul istoriei, comunitatile locale ,la nevoi s-au organizat de buna voie sau sub indrumarea unui conducator pentru a se putea apara de intemperii ca ; foc, ape, vanturi puternice, boli, cutremure.... Din povestirile batranilor (an de referinta 2011), in comuna Bunesti sub conducerea primarului Nistor Bunescu in anul 1923 se compune o formatie de pompieri voluntari care se pregatesc sub indrumarea lui, iar in cazul producerii unor incendii actionau pentru stingere cu unelte la indemana, rudimentare...
In anul 1965 Primaria Bunesti a fost dotata cu o pompa manuala de absorbtie si refulat apa pe roti tractata de cai., iar formatia de pompieri se organizeaza mai bine , se fac mai multe sedinte de pregatire sub comanda organelor de specialitate de la Inspectoratul de Pompieri Suceava Formatia de pompieri era compusa din 30-36 cetateni care aveau indemanari practice , iar ca sef al formatiei se remarca d-nul Hutanu Gheorghe.
Din anul 1990 formatia se reorganizeaza , cuprinde 32 pompieri voluntari ,cu un sef de formatie in persoana d-lui Franciuc Constantin care terminase armata la o unitate de pompieri, si cate o grupa in fiecare sat . Dotarea formatiei se rezuma la un pichet de incendiu , punandu-se accent mai mare pe partea de prevenire, fiecarui membru al formatiei fiindu-i repartizat un anumit sector unde purta discutii cu gospodarii in scopul prevenirii incendiilor.
In anul 2006 , in baza Legii 307/2006 privind apararea inpotriva incendiilor prin Hotararea Consiliului Local Bunesti nr. 46/27.10.2006, se infiinteaza Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, fiecare avand cate un regulament propriu.
S.V.S.U are o organigrama cu 28 persoane cu un sef de serviciu in persoana d-lui Ioanei Constantin, un compartiment de prevenire si grupe specializate ; de anuntare-alarmare , de interventie la incendii, de interventie la cutrenure, de interventie la accident chimic , de interventie la inundatii , deblocare-salvare, suport logistic.
Serviciul se doteaza in anul 2006 cu o motopompa de absorbtie-refulare apa si furtune aferente iar in anul 2009 cu inca o motopompa. Fiind de capacitate mica , acestea se folosesc cu suces la secarea beciurilor inundate , curatare de fantani si tras apa din surse locale la incendii precum si distrubuirea prin furtune si stuturi.
In anul 2010, Consiliul Local Bunesti achizitioneaza o drujba si un utilaj multifunctional de tip buldoexcavator dotat cu cupa frontala, brat sapator si lama de deszapezire care se folosesc la nivelul comunei si in caz de situatii de urgenta.


                                                                                                                               Intocmit,
                                                                                                                                                                   viceprimar, Gafincu Constantin

 

III.

 ROMÂNIA                                         NESECRET
PRIMRIA COMUNEI BUNESti         Nr....... din .............2012

                                COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAII DE URGEN

                                                                                   BUNESTI

 

VIZAT                                  APROB,
INSPECTOR EF             PREEDINTELE COMITETULUI LOCAL
                                     PENTRU SITUAII DE URGEN

                                                                     PRIMAR

 

                                                         PLANUL DE PREGTIRE

                                  ÎN DOMENIUL SITUAIILOR DE URGEN ÎN ANUL 2012

 

 II . OBIECTIVELE PREGTIRII

Obiective generale

1. Creterea rolului i competenei Sistemul de management judeean pentru situaii de urgen în gestionarea riscurilor existente în zona de competen
2. Asigurarea respectrii prevederilor actelor normative i a celorlalte reglementri privind managementul situaiilor de urgen;
3. Identificarea, evaluarea i analiza pericolelor poteniale prin aprecierea probabilitii de apariie a lor i consecinele pe care le presupune pentru viaa oamenilor, mediu i bunuri materiale;
4. Informarea populaiei privind pericolele poteniale de risc, inclusiv în locuine i gospodrii i comportamentul de adoptat în caz de incendiu i alte situaii de urgen;
5. Analiza i monitorizarea tipurilor de risc, precum i efectuarea prognozelor asupra evoluiei acestora în scopul identificrii strilor potenial generatoare de situaii de urgen, propunându-se msuri pentru avertizarea populaiei i prevenirea agravrii situaiei;
6. Perfecionarea actului de management al situaiilor de urgen în caz de criz i de risc cu implicaii în coordonarea forelor i mijloacelor de intervenie;
7. Pregtirea pentru intervenia a serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen;
8. Redimensionarea activitii de evacuare în situaii de urgen la nivel local i judeean;
9. Identificarea i delimitarea zonelor expuse riscului la inundaii i alunecri de teren în Planurile Urbanistice Generale de la toate localitile
10. Întreinerea lucrrilor i amenajrilor de aprare împotriva inundaiilor i realizarea unora noi în zonele expuse riscului;
11. Pregtirea pentru situaii de urgen a populaiei, salariailor, elevilor i studenilor.

Obiective specifice

1. Însuirea principalelor acte normative care stau la baza managementului situaiilor de urgen;
2. Organizarea activitii de prevenirea a situaiilor de urgen la nivel local pe baza actelor normative în vigoare;
3. Realizarea legturilor de conducere i cooperare pe timpul situaiilor de urgen;
4. Organizarea sistemului de întiinarea i alarmare a populaiei în situaii de urgen;
5. Înfiinarea i organizarea Serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen i dotarea corespunztoare a acestora, funcie de riscurile existente i categoria lor;
6. Inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorial i analizarea lor în vederea lurii celor mai oportune msuri de contracarare a efectelor negative ale acestora;
7. Stabilirea locurilor de munc cu grad ridicat de pericol în vederea lurii de msuri organizatorice de prevenire a situaiilor de urgen;
8. Întocmirea documentelor de organizare i pregtire în conformitate cu legislaia în vigoare;
9. Intervenia oportun a serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen în vederea proteciei populaiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum i a mediului împotriva efectelor negative a situaiilor de urgen;
10. Organizarea i executarea interveniei operative pentru reducerea pierderilor de viei omeneti, limitarea i înlturarea efectelor calamitilor naturale i a celorlalte situaii de urgen;
11. Pregtirea în vederea cunoaterii modului de comportare la dezastrele specifice, în scopul reduceri pierderilor de viei omeneti i de salvare a bunurilor materiale;
12. Întreinerea lucrrilor i amenajrilor de aprare împotriva inundaiilor i realizarea unora noi în zonele expuse riscului;
13. Actualizarea planurilor de aprare în vederea unei gestionri eficiente a situaiilor de urgen determinate de manifestarea riscului specific;
14. Desfurarea de activiti preventive la gospodriile populaiei de ctre Serviciile voluntare pentru situaii de urgen prin compartimentul de prevenire pentru reducerea numrului de incendii;
15. Achiziionarea de ctre fiecare localitate a unui sistem de alarmare modern în aa fel încât s nu mai existe zone neacoperite;
16. Asocierea comitetelor locale pentru situaii de urgen în vederea accesrii de fonduri europene pentru asigurarea i reînnoirea la nivelul fiecrei localiti a sistemelor de alarmare în cazul producerii situaiilor de urgen;
17. Organizarea i desfurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen, faza local i judeean, interjudeean;
18. Organizarea cerurilor „Prietenii pompierilor " i „Cu viaa mea apr viaa" la nivelul instituiilor de învmânt gimnazial i liceal.
19. Informarea oportun a populaiei despre riscurile locale existente i modul de comportare în aceste situaii;
20. Dezvoltarea voluntariatului în situaii de urgen în vederea sprijinirii celor aflai în suferin pe timpul situaiilor de urgen.


III. CADRUL ORGANIZATORIC

Pregtirea în anul 2009 a membrilor comitetelor judeene i locale pentru situaii de urgen, centrelor operative i celulelor de urgen începe la 01 februarie i se termin la 30 noiembrie, a Serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen începe la 01 ianuarie i se termin la 31 decembrie , iar a elevilor i studenilor se execut pe durata anului de învmânt.
Pregtirea în domeniul situaiilor de urgen în anul 2009 se va realiza pe niveluri de competen, structuri funcionale i pe categorii de personal, fiind structurat astfel:
1. Pregtirea reprezentanilor instituiilor prefectului i a personalului de conducere din cadrul administraiei publice judeene i locale cu atribuii în domeniul managementului situaiilor de urgen.
2. Pregtirea membrilor comitetelor judeene i locale pentru situaii de urgen, centrelor operative i celulelor de urgen, a inspectorilor i personalului de specialitate cu atribuii în domeniile aprrii împotriva incendiilor i proteciei civile, precum i a personalului serviciilor publice voluntare i serviciile private pentru situaii de urgen.
3. Pregtirea salariailor
4. Pregtirea în uniti i instituii de învmânt.
5. Pregtirea populaiei neîncadrate în munc
Pregtirea reprezentanilor instituiilor prefectului i a personalului de conducere din cadrul administraiei publice judeene i locale cu atribuii în domeniul managementului situaiilor de urgen se va executa prin cursuri în cadrul Centrului Naional de Pregtire pentru Managementul Situaiilor de Urgen Ciolpani, Centrului Naional pentru Securitate la Incendiu i Protecie Civil i Centrul zonal Bacu, având la baz prevederile Ordinului ministrului internelor i reformei administrative nr.673 din 09 decembrie 2008 .
Pregtirea membrilor comitetelor judeene i locale pentru situaii de urgen, centrelor operative i celulelor de urgen, a inspectorilor i personalului de specialitate cu atribuii în domeniile aprrii împotriva incendiilor i proteciei civile, precum i a personalului serviciilor publice voluntare i serviciilor private pentru situaii de urgen se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Naional de Perfecionare a Pregtirii pentru Managementul Situaiilor de Urgen i prin convocri, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaii, exerciii i concursuri organizate de comitetele pentru situaii de urgen, structurile profesioniste din structura Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen sau la nivelul instituiilor respective.
Pregtirea salariailor din instituiile publice i operatorii economici se realizeaz prin instructaje i antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adpostire, prim ajutor etc., în funcie de tipurile de risc la care sunt expui. Categoriile de instructaje, principiile, modalitile, cerinele i condiiile organizrii activitii de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 712/2005, modificat i completat prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.786/2005.
Pregtirea în uniti i instituii de învmânt cuprinde:
a) instruirea conductorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate s efectueze pregtirea în domeniu - se realizeaz centralizat, prin activiti organizate de inspectoratele judeene pentru situaii de urgen;
b) pregtirea precolarilor, elevilor i studenilor - se organizeaz i se desfoar conform prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Internelor i Reformei Administrative i Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, cu nr.250/13527/2007
Pregtirea precolarilor i elevilor se desfoar prin parcurgerea temelor de specialitate i prin activiti extracolare incluse în cadrul programelor i planurilor activitilor de profil, în funcie de particularitile de vârst specifice nivelurilor de învmânt.
Studenii i cursanii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învmânt cu respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunotinelor de specialitate i prin activiti de antrenare privind modul de protecie i de aciune în cazul producerii situaiilor de urgen generate de principalele tipuri de risc.
Comunitile de elevi i studeni se instruiesc i prin participarea la exerciiile i activitile practice organizate i conduse de Inspectoratul Judeean pentru Situaii de Urgen „Bucovina" Suceava.
Populaia se instruiete prin participarea la exerciiile de alarmare public, aplicaiile i exerciiile de specialitate, prin intermediul mass-media i prin aciunile organizaiilor neguvernamentale, potrivit specificului acestora.
În anul 2011, la stabilirea bugetelor de timp alocate pregtirii, lunile ianuarie i decembrie sunt prevzute pentru finalizarea documentelor de planificare i evaluare, respectiv pentru organizarea urmtorului an de pregtire.VIII. EVIDENA I EVALUAREA PREGTIRII

Evidena participrii i a rezultatelor obinute cu ocazia desfurrii pregtirii se ine de comitetele pentru situaii de urgen i celulele de urgen - prin inspectoratele pentru situaii de urgen, centrele operative sau inspectorii de specialitate care gestioneaz documentaia necesar.
Inspectorii pentru situaii de urgen centralizeaz situaia participrii la pregtire a personalului, formaiunilor i o prezint numeric i procentual, semestrial la Inspectoratului pentru Situaii de Urgen „Bucovina" Suceava scris prin fax, în primele 5 zile ale lunii iulie pentru semestrul I i în primele 5 zile ale lunii decembrie pentru semestrul II.
În conformitate cu prevederile Hotrârii Guvernului României nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgen profesioniste, Ordinului M.A.I. 718/2005 modificat i completat prin Ordinul M.A.I. 195/2007, Ordinului M.A.I. 158/2007 în vederea planificrii, organizrii i desfurrii pregtirii la nivelul comitetelor locale i serviciilor voluntare i private pentru situaii de urgen vor întocmi un dosar de pregtire care trebuie s cuprind:
- Extras din Planul de pregtire anual al Judeului Suceava;
- Precizrile inspectorului ef privind modul de elaborare a documentelor de planificare, organizare, desfurare i eviden a pregtirii;
- Planul anual propriu de pregtire avizat de Inspectorul ef al Inspectoratului pentru Situaii de Urgen „Bucovina" al Judeului Suceava;
- Registrul de eviden a participrii la pregtirea profesional i calificativele obinute;
- Planificarea exerciiilor i aplicaiilor
Situaia centralizatoare cu participarea la pregtire a personalului se înainteaz numeric, semestrial, la Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen în primele 10 zile ale lunilor iulie i decembrie.
Evaluarea programelor de pregtire se realizeaz permanent prin analiza modului de organizare i desfurare a activitilor i a rezultatelor obinute de ctre ealoanele care organizeaz pregtirea sau pe timpul inspeciilor i controalelor. Evaluarea pregtirii în domeniul situaiilor de urgen se analizeaz de ctre fiecare ealon în parte, sub form de bilan, în edina comitetelor pentru situaii de urgen.
Raportul de evaluare a pregtirii cuprinde: baza legal a desfurrii activitii de pregtire; obiectivele propuse i modul de îndeplinire a acestora; gradul de îndeplinire a planului de pregtire; organizarea i desfurarea exerciiilor, aplicaiilor i interveniilor reale; calificativele obinute i msura în care s-a asigurat dezvoltarea competenelor profesionale; organizarea i nivelul de înzestrare ale serviciilor de urgen; gradul de asigurare a bazei materiale; neajunsuri constatate i greuti întâmpinate; concluzii i propuneri pentru îmbuntirea activitii.
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen „Bucovina" al judeului Suceava înainteaz, pân la data de 10 decembrie 2009, la Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, raportul de evaluare a pregtirii în domeniul situaiilor de urgen la nivelul judeului.

IX. ASIGURAREA LOGISTIC I FINANCIAR

Pentru realizarea i meninerea unei capaciti de rspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie s asigure:
a) acoperirea riscurilor poteniale din sectorul de competen, atât din punct de vedere preventiv, cât i din punct de vedere operaional;
b) executarea oportun a misiunilor i operaiunilor specifice;
c) corelarea performanelor tehnice ale mijloacelor de intervenie cu specificul i gradul de dificultate ale situaiei de urgen, în vederea exploatrii cu eficien maxim a acestora;
d) crearea condiiilor necesare pentru pregtirea i antrenamentul personalului.
Sediile i utilitile necesare serviciilor voluntare, precum i spaiile adecvate pentru pregtirea de specialitate a personalului, gararea, adpostirea i întreinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziie de consiliile locale, în condiiile legii.
Spaiile se doteaz cu telefon i mijloace de alarmare i alertare, instalaii utilitare, mijloace de pregtire, cu materiale de birotic i de acordare a primului ajutor medical.
În funcie de necesiti, dotarea se completeaz cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuiilor serviciului.
Personalul serviciilor voluntare se antreneaz, dup caz:
a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatur i echipamente specifice interveniei în situaii de urgen, inclusiv pentru concursurile profesionale prin grija comitetelor locale pentru situaii de urgen;
b) în poligoanele de antrenament ale Inspectoratul pentru Situaii de Urgen „Bucovina" al Judeului Suceava
Întreinerea i repararea autospecialelor i utilajelor serviciilor voluntare se fac, dup caz, în ateliere proprii dotate cu utilaje i scule adecvate lucrrilor executate sau de ctre alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activitile respective.

 

 


                                                                                                       INSPECTOR PENTRU SITUATII DE URGENTA

                                                                                                                                                                              Gafincu Constantin

IV.

 

ROMÂNIA                                                NESECRET
PRIMRIA COMUNEI BUNESTI                 Nr........../..........
Ex. nr. _

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAII DE URGEN

 

 

VIZAT                                                      APROB,
INSPECTOR EF                          PREEDINTELE COMITETULUI PENTRU
COL.                                                 SITUAII DE URGEN
BURLUI ION                                          PRIMAR,
                                                      BERARU GHEORGHE


VERIFICAT,
EF SERVICIU PROTECIE CIVIL
LC-COL.
APOPI IOAN

 


                                                                       PLANUL
                                         DE ANALIZ I ACOPERIRE A RISCURILOR

 


2.2 Structuri organizatorice implicate


a. Primarul BERARU GHEORGHE

b. Comitetul Local pentru Situaii de Urgen;
B.1 Centrul operativ cu activitate temporar;

c. Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen;

d. Poliia Bunesti

 

2.3. Responsabiliti ale organismelor i autoritilor cu atribuii în domeniu

Primarul

Primarul are urmtoarele atribuii principale:

a) propune consiliului local structura organizatorica de protecie civila;
b) aduce la îndeplinire hotrârile consiliului local în domeniul situaiilor de urgen;
c) aprob planurile operative, de pregtire i planificare a exerciiilor de specialitate;
d) propune fondurile necesare realizrii msurilor stabilite în domeniul situaiilor de urgen;
e) Identific surselor de vulnerabilitate de pe raza administrativ teritorial;
f) conduce exerciiile, aplicaiile i activitile de pregtire în domeniul situaiilor de urgen;
f) coordoneaz activitatea serviciului voluntar pentru situaii de urgen;
g) aproba planurile de cooperare cu localitile învecinate ;
h) dispune msuri de adpostire;
i) urmrete realizarea, întreinerea si funcionarea legturilor si mijloacelor de întiinare i alarmare în situaii de urgen;
j) rspunde de alarmarea, protecia i pregtirea populaiei pentru situaiile de urgen;
k) solicita asisten tehnic i sprijin pentru gestionarea situaiilor de urgen;
l) exercit controlul aplicrii msurilor de protecie pe plan local;
m) asigur evaluarea i centralizarea solicitrilor de ajutoare i despgubiri în situaii de urgen, precum i distribuirea celor primite;
n) coordoneaz nemijlocit evacuarea populaiei din zonele afectate de situaiile de urgen;
o) stabilete msurile necesare pentru asigurarea hrnirii, a cazrii i a alimentrii cu energie i ap a populaiei evacuate;
p) dispune msuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrat;
q) coopereaz cu primarii localitilor, în probleme de interes comun;
r) gestioneaz, depoziteaz, întreine i conserva tehnica, aparatura i materialele de intervenie, prin serviciile de specialitate subordonate.


Comitetului local pentru Situaii de Urgen are urmtoarele atribuii:


a) informeaz prin centrul operaional judeean, privind strile potenial generatoare de situaii de urgen i iminena ameninrii acestora;
b) evalueaz situaiile de urgen produse pe teritoriul comunei BUNESTI, stabilesc msuri i aciuni specifice pentru gestionarea acestora i urmresc îndeplinirea lor;
c) declar, cu acordul prefectului, starea de alert pe teritoriul comunei BUNESTI;
d) analizeaz i avizeaz planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale i financiare necesare gestionrii situaiei de urgen;
e) informeaz comitetul judeean i consiliul local asupra activitii desfurate;
f) îndeplinesc orice alte atribuii i sarcini stabilite de lege sau de organismele i organele abilitate;
g) Stabilirea locurilor de evacuare în situaii de urgen a populaiei care trebuie evacuat la inundaii i alunecri de teren;
h) Organizarea permanenei la sediul primriilor pentru primirea avertizrilor i întiinrilor pentru situaii de urgen

 

Centrele operative cu activitate temporar îndeplinesc urmtoarele atribuii specifice:

a) asigur convocarea comitetelor pentru situaii de urgen i transmiterea ordinii de zi;
b) primesc i pregtesc materialele pentru edinele comitetelor pentru situaii de urgen i le prezint preedinilor i membrilor acestor comitete;
c) execut lucrrile i operaiunile de secretariat pe timpul edinelor;
d) asigur redactarea hotrârilor adoptate, precum i a proiectelor de ordine sau dispoziii, pe care le prezint spre aprobare;
e) difuzeaz la componentele Sistemului Naional i la autoritile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventiv i de intervenie;
f) întocmesc informri periodice privind situaia operativ sau stadiul îndeplinirii hotrârilor adoptate;
g) întocmesc proiecte de comunicate de pres;
h) urmresc realizarea suportului logistic pentru desfurarea edinelor comitetelor pentru situaii de urgen;
i) gestioneaz documentele comitetelor pentru situaii de urgen;
j) asigur punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen;
k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de preedinii acestora, de efii centrelor operaionale sau de efii centrelor operative permanente respective.


Serviciile voluntare i private pentru situaii de urgen

a) Identific sursele poteniale de risc de pe raza administrativ-teritorial a comunei BUNESTI sau limitrofe care pot afecta comuna;
b) Desfoar activiti de informare i instruire privind cunoaterea i respectarea regulilor i a msurilor de aprare împotriva incendiilor i proteciei civile;
c) Verific modul de aplicare a normelor, reglementrilor tehnice i dispoziiilor care privesc situaiile de urgen, în domeniul de competen;
d) Asigur intervenia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor i protecia persoanelor, a animalelor i a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaii de urgen.
e) Execut activitile de întiinare i alarmare a populaiei despre pericolul producerii unei situaii de urgen;
f) Execut pregtirea populaie în vederea cunoaterii modului de comportare la dezastre;
g) Stabilirea zonelor de inundabilitate precum i inventarierea locuinelor care se gsesc în aceste zone
h) Delimitarea zonelor cu alunecri de teren i luarea msurilor de stopare a fenomenului prin plantarea unor arbori care pot strpunge statul de hum
i) Identificarea locurilor de aprovizionarea cu ap, a rampelor de aprovizionare a autospecialelor de stins incendii.

Poliia

a) Anun Comitetul Local pentru Situaii de Urgen despre producerea unui dezastru sau despre apariia unui risc pe teritoriul comunei;
b) Asigur dirijarea circulaie în zona de dezastru permiând accesul mijloacelor de intervenie;
c) Securizeaz zona de aciune a forelor de intervenie permiând accesul forelor de intervenie;
d) Execut paza bunurilor materiale aflate în zona afectat;
e) Asigur ordinea public în perimetrul afectat de dezastru;
f) Particip la evacuarea populaiei afectat de dezastru;
g) ine evidena personalului evacuat în comuna BUNESTI.

 

CAPITOLUL II

CARACTERISTICILE UNITII ADMINISTRATIV TERITORIALE

Seciunea 1

Amplasare geografic i relief

Comuna BUNESTI, constituita din localitatea cu acelasi nume, se afl aezat în partea de vest a judeului Suceava, la o deprtare de cca.17 km de municipiul Suceava si la o distanta de 9 km nord de municipiul FALTICENI.
Teritoriul comunei Bunesti cuprinde satele Bunesti ;Unceti ;Podeni ;Petia marginit de raul Somuzul Mare la vest si raul Somuzul Mic la est.

Zone funcionale Total Din care proprietate privat
ha % ha % din total
TOTAL SUPRAFA 2889 100 2825 97
Suprafa agricol 2317 80 2770 99
Din care:
• Suprafa arabil 1659 57 1640 58
• puni 412 14 406 14
• fânee 234 8 230 8
• livezi 8 0,2 8 0,2
Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier 2 0,1 2 0,1
Alte suprafee iazuri 2 0,1 2 0,1

Suprafaa total a comunei este ocupat în proporie de 80% de teren agricol..
Comuna BUNESTI este reedin i centrul administrativ teritorial al comunei cu o suprafa 2889 ha.


Seciunea a 2-a. Caracteristici climatice i vegetaia

Fiind situat in zona nordica a Podisului Sucevei, clima din teritoriul comunei BUNESTI permite dezvoltarea vegetatiei agricole , favorabila pamilor fructiferi, pasuni si fanete.
Cantitatea de precipitaii pe an este cuprins între 650-700 mm
Ploile torentiale de vara sunt frecvente si produc uneori viituri ale paraielor.
Stratul de zapada dureaza in medie intre 90 - 110 zile pe an, in conditiile unei clime racoroase
Vânturile dominante sunt cele din directiile N/V - N (28%) i cele sudice ce aduc ploi de durata.

 

Seciunea a 3-a. Reeaua hidrografic

Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei Bunesti este marginit de raul Somuzul Mare la vest si Somuzul Mic la est. Iar in interiorul comunei sunt paraiele; Valea lui Toader, Granita la Bunesti-Podeni, si paraiele satelor Petia si Uncesti .

 

Seciunea a 4-a. Populaie

Numrul de locuitori ai comunei este de 2740 persoane.
Se constat un anumit echilibru între persoanele de sex masculin i feminin, cu o pondere mai mare pentru sexul feminin si pentru grupele de vârst de peste 40 ani . deoarece tineretul isi cauta de lucru si se stabileste tot mai mult la orase precum si in strainatate.

 

Seciunea a 5-a. Ci de transport

Gradul de accesabilitate a teritoriului comunei BUNESTI este corespunztor, fiind strbtut de la sud la nord de drumul european E-85, iar in satele componente sunt drumuri comunale si strazi practicabile tot timpul anului.
Din lungimea toptala de drumuri comunale 70 % sunt asfaltate , 15 % pietruite si 15 % slab pietruite

 

Seciunea a 6-a. Dezvoltare economic. Turism

În localitate se pot vizita de ctre turiti bisericile din comun, cu precdere biserica monument istoric din satul BUNESTI.
Fondul funciar agricol constituie principala surs natural a comunei BUNESTI .
Societatile de productie si comert constituie o resurs important pentru preocuprile populaiei locale; atelier de mobila si alte articole din lemn, brutarie. Deasemeni sunt perspective de initiere a turismului local.


Seciunea a 7-a. Infrastructuri locale

Instituiile publice i principalele activiti de deservire a populaiei sunt concentrate în localitatea BUNESTI, reedin de comun, iar in satele componente fiind cate o scoala si cate o biserica.

Locaia Elevi Copii la
grdinie
Ciclul primar Ciclul gimnazial
Sc. gen I-VIII BUNESTI
64 85 31
Sc. gen I-IV Podeni - - 14
Sc. gen I-VIII Petia 27 62 26
Sc. gen I-IV Uncesti 32 - 19
TOTAL 123 147 90

Cminul cultural si biblioteca comunal sunt institutii ce lucreaza impreuna , existand cate o cladire de camin in satele Bunesti Uncesti si Petia.
În proporie de 95 % din populaie sunt de confesiune ortodox i 5 % alte culte (penticostal, baptist , ambele in satul Podeni).

 


Seciunea a 8-a. Specific regional/local

Din punct de vedere administrativ comuna se învecineaz cu:
- N : com. Moara si Bosanci,
- E : com. Vulturesti
- S: com. Hartop si Radaseni
- V: com Radaseni

 

 

 

 

V.

 

                                                              MSURI PREVENTIVE


1.Realizarea periodica a actiunilor de salubrizare a cursurilor de ap (îndeprtarea depozitelor de material lemnos i de deeuri de pe malul i din albiile cursurilor de ap) realizarea i întreinerea anurilor i rigolelor de scurgere în localiti. Organizarea aciunii, cu prioritate, în perioada februarie - martie a fiecrui an.
2. Constituirea stocurilor de materiale si mijloace de interventie operativa.
3. Instruirea periodic, a consilierilor locali i efului serviciului voluntar asupra atribuiilor ce le revin pentru diminuarea pagubelor produse de inundaii în localiti.
4. Pregatirea membrilor serviciului voluntar pentru participare la actiuni operative de interventie (supravegherea sectiunii podurilor si podetelor, indepartarea plutitorilor, suprainaltarea malurilor, suprainaltarea si consolidarea digurilor).
5. Organizarea periodica a adunarilor cetatenesti pentru constientizarea asupra riscului pe care il prezinta inundatiile si asupra masurilor ce se intreprind de fiecare cetatean in situatii de urgenta.
6. Elaborarea si actualizarea planului local de aparare impotriva inundatiilor.
7. Afisarea la sediul primariei a;
- planului de situatie al localitatii cu amplasarea zonelor inundabile, cailor si zonelor de evacuare a populatiei si animalelor.
- componena Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen;
- responsabili cu aciunile de aprare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaiei i asigurarea spaiilor de cazare temporar, nominalizarea personalului care asigur permanena la primrie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea "Rapoartelor operative" zilnice, care se transmit la Centrul Operaional al Inspectoratului pentru Situaii de Urgen (i Centrul operativ de la Sistemul de Gospodrire a Apelor);
- lista podurilor i podeelor cu seciuni de scurgere subdimensionate la care se asigur supravegherea permanent pe timpul apelor mari.

 

 

 

 

 

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Naional a Romniei

 • Anunturi
 • Anunt cadastru
 • Anunt concurs
 • Reabilitare și Modernizare Grădiniță loc.Podeni, com.Bunești


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  22 - 07 - 2016

  Politica de confidenţialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro