e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Institutia
    Structura
    Consiliul local
    Proiecte
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte Necesare
    Raportari
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

Stiri:
1 Decembrie - Ziua Naţională a României - 2006-12-02 11:05:52
"Dragi români,

Suntem ast�zi într-o adev�rat� zi de s�rb�toare. Unirea de la 1918 este cel mai important moment istoric pentru România. Comparabil� cu acest moment va fi doar aderarea ��rii noastre la Uniunea European�, la 1 ianuarie 2007.

Ambele evenimente marcheaz� noi începuturi pentru România �i reprezint� împlinirea unor proiecte na�ionale pentru care am luptat cu to�ii, împreun�. Nici unul dintre aceste momente nu este monopolul nim�nui, ci ele reprezint� victoria întregii societ��i române�ti.

1 Decembrie 1918 a f�cut ca România s� devin� mai puternic� �i mai respectat�.

1 ianuarie 2007 va face ca România s� devin� mai prosper�, cu oameni care se bucur� de libertate, de prosperitate �i încrez�tori în sistemul democratic.

1 Decembrie le-a adus românilor demnitate �i îndeplinirea idealului na�ional.

1 ianuarie 2007 le va reda demnitatea pierdut� în perioada comunist�, le va da prosperitatea pe care ne-o dorim al�turi de to�i europenii �i va consacra definitiv România pe harta Europei democratice.

1 Decembrie 1918 ne-a permis s� intr�m într-o perioad� accelerat� de modernizare.

1 ianuarie 2007 va consfin�i a doua modernizare a României ca un stat bazat pe o democra�ie liberal�, cu o adev�rat� economie de pia�� �i pe o prosperitate care se va realiza într-un mod progresiv, cu cât ne vom apropia tot mai mult de standardele europene.

Pentru toate aceste motive, îmi doresc s� tr�im aceast� zi cu bucurie, cu speran�� �i în unitate. Mai mult, îmi doresc s� fim liberi de complexele �i regretele ce mai vin uneori din istoria noastr� tumultuoas�. Pe 1 Decembrie 1918, am dovedit c� suntem îndeajuns de puternici încât s� ne împlinim visele �i idealurile. Pe 1 ianuarie 2007 vom aduce o nou� dovad� în acest sens!

Se spune c� oamenii mari au de rezolvat probleme grele. La fel spun �i eu: un popor mare î�i împline�te proiectele na�ionale învingând vicisitudinile istoriei!

În încheiere, doresc s� transmit tuturor românilor cele mai bune ur�ri. Chiar dac� nu voi putea participa la evenimentele publice organizate cu prilejul acestei zile, voi fi cu sufletul al�turi de fiecare român în parte.

La Mul�i Ani!"

 

Guvernul României - Biroul de pres� - 30.11.2006

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Naţională a României

 • Anunturi
 • Concurs pentru...
 • Licitatie pentru concesionarea

 • Legaturi utile

  Data actualizarii:
  22 Mai 2013

  Politica de confidenţialitate

  Copyright©2007 ePrimarii.ro