e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente
Primaria
    Informatii Publice
    Informatii Publice
    Institutia
    Hotariri Consiliul Local
    Bugete
    Raportari
    Lista investitii
    Svsu
    Acte Necesare
    Informatii Utile
    Informatii Publice
    Statutul Comunei
    Consiliul Local
    Organigrama
    Structura
    Proiecte
    Publicatii
Localitatea
    Informatii Generale
    Institutii Publice
    Manifestari
    Partide Politice
    Sport
    Educatie
    Cultura
    Economie
    Turism
    Publicatii

Administrare site

acte necesare pentru diverse solicitări:

 

domenii de activitate:

Competență:
1.

 Asistență socială:

Serviciul Administrație publică
 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru Cantina de Ajutor Social - Legea nr. 208/1997;
Acte necesare întocmirii curatelei minorului - Codul Familiei, art. 119, 132, 139, 152 lit. ”b”, 154, 158;
Acte necesare întocmirii curatelei majorului - Codul Familiei, art. 119, 132, 139, 152 lit. ”b”, 154, 158;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap) - O.U.G. nr. 148/2005;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru comisia de evaluare complexă a minorilor  - Legea nr. 272/2004;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului social (venitul minim garantat) - Legea nr. 416/2001;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru alocația familială complementară sau alocația de susținere pentru familia monoparentală  - O.U.G. nr. 105/2003;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru expertiză majori  - O.U.G. nr. 102/1999;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru plasament familial  - Legea nr. 274/2004.

2.

Impozite și taxe locale:

Serviciul Impozite și taxe
  Precizări privind modalitatea de plată a impozitelor și taxelor locale;
Listă acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
3.

autorizații p. f. / a. f.

Compartiment Control
  - Precizări privind documentația obligatorie în vederea obținerii autorizației pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi;
- Precizări privind modul de autorizare persoane fizice (PF) sau asociații familiale (AF).
4.

certificate/autorizații de construire/desființare

Serviciul Urbanism și Investiții
  Acte necesare emiterii certificatului de urbanism;
Acte necesare emiterii autorizației de construire/desființare.
5.

cărți de identitate / pașapoarte simple

Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor
  Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate informatizată, în caz de preschimbare, schimbări de domiciliu sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate informatizată în caz de pierdere, deteriorare sau furt;
- Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate informatizată în cazul primei eliberări (împlinirea vârstei de 14 ani);
- Acte necesare pentru eliberarea pașaportului simplu în caz de expirare, prima eliberare pentru persoanele majore sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea pașaportului simplu în cazul primei eliberări (împlinirea vârstei de 14 ani).
6.

acte de stare civilă

Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Compartiment Stare civilă
  - Precizări privind contravenții la regimul actelor de stare civilă
- Acte necesare pentru înregistrarea nașterii
- Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei
- Acte necesare pentru înregistrarea decesului
Stiri
 • Strategia de dezvoltare durabila 2021 - 2027
 • Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Dragoiesti
 • Anunt licitatie publica - lot teren


 • arhiva...

  Anunturi
 • Rezultatele dosarelor pentru ocuparea postului de Secretar General al Comunei Dragoiesti
 • Afis RGA Runda 2020
 • Pliant RGA Runda 2020
 • Depunere cereri legume in spatii protejate 22.06.2021
 • Depunerere cereri plante aromatice 22.06.2021


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  29 octombrie 2018

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro