e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

Arhiva anunturi:
1. Anunţ de presă - 2010-04-28 02:49:03

R O M Â N  I A

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA COMUNEI CORNU LUNCII

NR. 3291  din 24.04.2010

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică ,se aduce la cunoştinţă publică  faptul că  în data de 30 aprilie 2010, orele 14,00, Consiliul local al comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava, se întruneşte în şedinţa ordinară  la sediul acestuia din comuna Cornu Luncii, jud. Suceava în vederea dezbaterii următoarelor puncte înscrise pe ordinea de zi:

 

 

                      1. Proiect de hotărâre privind   privind aprobarea implementării Proiectului

                  “Dezvoltarea abordărilor inovative în regiuneaGrupului de Acţiune Locală Confluenţe 

                    Nordice”, aprobat spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013,

                   Axa 4, Promovarea iniţiativelor locale de tip Leader  Măsura 431 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune

                   Locală, dobândirea de competenţe şi animarea

   teritoriului, Sub – măsura 431.1 – Construcţie parteneriate public private, Faza 3 – Sprijin financiar

                  pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL, aprobarea parteneriatului încheiat între Consiliul

                   Local al comunei Cornu Luncii. consiliile locale, societăţile comerciale şi organizaţiile non

 guvernamentale aflate în Anexă,  precum şi aprobarea contribuţiei la cheltuielile eligibile aferente

                    Proiectului -  iniţiat de domnul primar;

  2.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3300 mp, către S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. , pe durata construirii obiectivuluiSală de Sport ,,- iniţiat de domnul primar;

  3.  Proiect de hotărâre  privind angajarea finanţării  pentru  lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racorduri la utilitati ,Întretinerea si exploatarea obiectivului  de investitie ,, Sala de Sport’’-  iniţiat de domnul primar;

  4.  Proiect de hotărâre privind   stabilirea taxelor de păşunat  şi organizarea păşunatului  pe anul 2010- iniţiat de domnul primar;

  5.  Proiect de hotărâre privind asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii în localităţile comunei Cornu Luncii şi respectarea normelor de igienă– iniţiat de domnul primar ;

 6. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L nr. 7/27 februarie 2010;

 

 

 

 

 

Secretarul comunei

Cocean Rodica


2. Anunţ privind proiectele de hotărāri - 2010-04-28 02:45:25

R O M Â N  I A

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARIA COMUNEI CORNU LUNCII

NR. 2515  din 01. 04.2010

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

 

  Astăzi data de mai sus  s-a  procedat la afişarea următoarelor  proiecte de hotărâri în vederea supunerii acestora  dezbaterii publice

 

                      1. Proiect de hotărâre privind   privind aprobarea implementării Proiectului

                  “Dezvoltarea abordărilor inovative în regiuneaGrupului de Acţiune Locală Confluenţe 

                    Nordice”, aprobat spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 –

                    2013,Axa 4, Promovarea iniţiativelor locale de tip Leader  Măsura 431 – Funcţionarea Grupurilor

                    de Acţiune

                   Locală, dobândirea de competenţe şi animarea

                  teritoriului, Sub – măsura 431.1 – Construcţie parteneriate public private, Faza 3 – Sprijin financiar

                 pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL, aprobarea parteneriatului încheiat între Consiliul

                   Local al comunei Cornu Luncii. consiliile locale, societăţile comerciale şi organizaţiile non

                guvernamentale aflate în Anexă,  precum şi aprobarea contribuţiei la cheltuielile eligibile aferente

                    Proiectului -  iniţiat de domnul primar;

  2.  Proiect de hotărâre privind   stabilirea taxelor de păşunat  şi organizarea păşunatului  pe anul 2010- iniţiat de domnul primar;

  3.  Proiect de hotărâre privind asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii în localităţile comunei Cornu Luncii şi respectarea normelor de igienă– iniţiat de domnul primar ;

 

 Propunerile de îmbunătăţire a proiectelor de hotărâre  sunt aşteptate la sediul Primariei  comunei Cornu Luncii(secretarul comunei) până la data de 24 aprilie 2010.

 

Proiectele de hotărâre vor fi supuse dezbaterii publice şi aprobării Consiliului local  în cursul lunii aprilie , la o dată care va fi comunicată ulterior.

 

 

 

Secretar comuna

Cocean Rodica


3. PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010 - 2010-01-28 04:15:01

 

 

 

                                                                      

                                                                          BUGETUL LOCAL


pag. 1 2 3 4
Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Nažionalć a Romāniei

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărāri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenţialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro