e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

   R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor

consilierilor

 

          Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

           În   baza  prevederilor art. 31 alin .(2)  și  art. 45   din  Legea administrației publice locale nr.215/2001  cât  și  ale  art. 4 alin. (1)  din Regulamentul  cadru   de   organizare   și  funcționare  a consiliilor locale  aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002, modificată și completată prin Legea nr.673/2002;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

          Art.1. Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali va fi formată din 3 consilieri.

          Art. 2. Se alege Comisia de validare  a  mandatelor  de  consilieri locali, în următoarea componență:

         1. Navroschi Doina

         2. Pohoață Vasile

         3. Zimbru Dumitru

 

                Președinte de vârstă,                                                                                                                              Asistenți ,

                     Vlad  Dumitru                                                                                                                                     Pohoață Vasile

                                                                                                                                                                                     Zimbru Dumitru

                 

 

                                                                                 Contrasemnează,

                                                                                                        Secretarul comunei,

                                                                                                                  Negrea Livia

 

   

Cornu Luncii , 19 iunie 2008

Nr.9                                                           

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro