e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatelor consilierilor

 

 

 

          Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

          Având  în  vedere  procesul - verbal  privind  propunerile  de validare a consilierilor , prezentat  de comisia de validare;

          În  baza  prevederilor  art. 33 și  art.45 din Legea administrației publice  locale nr. 215/2001, republicată  cât și ale art.13 din Regulamentul  cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin  Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, modificată și completată prin Legea 673/2002

 

H O T Ă R Ă Ș T E

       Art. unic. Validează  mandatele  consilierilor  aleși  la  data  de 01.06. 2008 pentru  Consiliul local  al comunei  Cornu Luncii, județul Suceava, după cum urmează :

1. Ailenei Neculae

2.Bîrsan Mihai

 3. Constantin Vasile- Ion

 4. Constantinovici Ana

                                      5. Ciurlă Ioan                                        

 6. Fron Gheorghe

         7.  Gagea Vasile

         8.  Gavriloaia Gheorghe

         9.  Iacob Petrișor

        10.  Navroschi Doina

        11  Pohoață Vasile

        12  Turtușan Constantin

        13.  Gagea Cristofor

        14. Vlad Dumitru

        15 . Zimbru Dumitru

 

 

        Președinte de vârstă,                                                                                                                                        Asistenți ,

              Vlad Dumitru                                                                                                                                                Pohoață Vasile

                                                                                                                                                                                        Zimbru Dumitru

 

 

 

 

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Negrea Livia

 

 

Cornu Luncii ,19 iunie 2008

Nr. 10                                                           

 

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro