e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind constituirea Consiliului local

 

          Consiliul  local  al comunei  Cornu Luncii, județul Suceava;

           În  baza  prevederilor  art. 34 alin.00ji (2)  din  Legea  administrației publice  locale  nr.215/2001 și art. 45, republicată  cât  și  ale  art.8 alin (6)  din  Regulamentul cadru de  organizare  și  funcționare  a consiliilor  locale  aprobat  prin Ordonanța Guvernului  nr 35/2002, modificată și completată prin Legea  673/2002,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

          Art. unic.   În  urma validării mandatelor  consilierilor aleși la data  de 01. 06. 2008  și  depunerii  jurământului  de către  15 consilieri  validați,     declară  legal  constituit  Consiliul   local  al  comunei Cornu Luncii, județul

Suceava.

 

 

      Președinte de vârstă,                                                                                                                       Asistenți

        Vlad   Dumitru                                                                                               Pohoață Vasile

                                                                                                                           Zimbru Dumitru

                                                                         

 

 

                                                Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Negrea Livia

                                                        

 

 

 

Cornu Luncii, 19 iunie 2008

Nr. 11

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro