e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

 

 

          Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

          În  baza  prevederilor  art.35  alin. ( 1)   și   art. 45   din Legea administrației  publice  locale   nr. 215/2001  cât  și   ale  art.9   din Regulamentul  cadru  de  organizare  și  funcționare a consiliilor locale aprobat  prin  Ordonanța  Guvernului nr.35/2002și Legea 673/2002,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

          Art. unic.  Alege  prin  vot deschis , ca  președinte de  ședință  al Consiliului  local  al  comunei Cornu Luncii,  județul  Suceava,  pe  domnul consilier  Pohoață Vasile.

 

 Președinte de vârstă,                                                                                                                                Asistenți,                                                 

     Vlad Dumitru                                                                                                                                           Pohoață Vasile

                                                                                                                                                                           Zimbru Dumitru

 

 

 

                                                              Contrasemnează,                                              

Secretarul comunei,

Negrea Livia

 

 

 

 Cornu  Luncii, 19 iunie 2008

 Nr.12

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro