e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

          Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

         În   baza   dispozițiilor   art. 54 și 45 din  Legea  administrației

Publice  locale nr. 215/2001, republicată și  ale art. 15 și 30 din  Regulamentul cadru de organizare  și funcționare a consiliilor locale  aprobat  prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002, modificată  și completată  prin  Legea nr. 673/2002  ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

        Art. 1  Organizează un  număr de  3 comisii de  specialitate, după  cum urmează:

        a.  Comisia  pentru programe de dezvoltare  economico - socială, buget,  finanțe,  administrarea domeniului  public și privat  al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism.

        b.  Comisia  pentru  învățământ , sănătate  și   familie ,  muncă  și protecție socială, activități social - culturale, culte protecție copii.

        c.   Comisia pentru administrație publică locală , juridică și  de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.     

       Art. 2. Stabilește un număr de 5 consilieri pentru comisia pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget, finanțe, administrarea domeniului  public și privat  al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, având următoarea componență:

         1. Fron Gheorghe

         2.  Iacob Petrișor

         3.  Navroschi  Doina

         4.  Pohoață Vasile

         5.  Turtușan Constantin

      Art. 3   Stabilește un număr de 5 consilieri pentru comisia pentru  învățământ , sănătate  și   familie ,  muncă  și protecție socială, activități social - culturale, culte,  protecție copii, având următoarea componență:

          1. Constantinovici Ana

          2. Gavriloaia Gheorghe

          3. Constantin Vasile Ion

          4. Ailenei Neculae           

          5.  Zimbru Dumitru

 

          Art. 4. Stabilește un număr de 5 consilieri pentru comisia pentru administrație publică locală , juridică și  de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, având următoarea componență:

          1. Gagea Vasile

          2.  Bîrsan Mihai

          3.  Gagea Cristofor

          4.  Vlad Dumitru

          5.  Ciurlă Ion

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pohoață Vasile

 

Contrasemnează:

Secretarul comunei,

Negrea Livia

 

 

 

 

 

 

Cornu Luncii, 19 iunie 2008

Nr. 14

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro