e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL CORNU LUNCII

P R O C E S   V E R B A L

 

 

   Încheiat astăzi  17 septembrie 2010, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava care are  loc la sediul Consiliului local, convocată prin Dispoziția nr. 360 din 15 septembrie 2010 a domnului primar.

   Se trece la desfășurarea lucrărilor ședinței de astăzi.

   Doamna secretar  Cocean Rodica face apelul nominal al consilierilor prezenți la ședință și constată că din totalul de 15 consilieri, în funcție, la ședință participă un număr de 14 consilieri. Lipsește motivat  domnul consilier Turtușanu Constantin.

    La ședință participă domnul Vlad  Dumitru, în calitate de  consilier personal al primarului Vodă Petru. Ședința este publică și legal constituită. 

  În continuare se prezentă Procesul - verbal ale ședinței  Consiliului Local din data de 31 august 2010,  care supus la vot,  este aprobat in unanimitate de voturi.  

Domnul   președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta  proiectul ordinii de zi al ședinței.

D-l primar prezintă proiectul  ordinii  de zi respectiv: Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrele III și IV ale anului 2010.

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat in unanimitate de voturi

 Domnul  primar prezintă raportul care a stat la baza inițierii proiectului de hotarare precum și proiectul de hotarare insoțit de cele două anexe.

 Domnișoara contabil  Furnică Maria Sînziana prezintă cele două adrese care au  fost primite cu privire la sumele de bani ce au constituit obiectul  de fapt al rectificării bugetare, in minus .

 Domnul primar spune că  desi este o rectificare in minus care afectează considerabil bugetul pe ansamblu   a dorit să nu afecteze deloc bugetele școlilor intrucât el consideră  educația elevilor o prioritate a tuturor, iar copii nu  trebuie să simtă  constrangerile bugetare.

  Domnul consilier Pohoață Vasile, directorul scolii Băișești  consideră că este foarte bine că nu au fost afectate bugetele școlilor drept pentru care mulțumește domnului primar pentru  efortul facut, cu precizarea că  au un deficit mare la cheltuieli materiale.

 Doamna consilier Constantinovici Ana - se declară mulțumită de faptul că  au fost aduse lemnele la școli, asigurandu-se in acest fel necesarul  pentru căldură de asemenea au  fost aduse și  meteriale de curațenie, sens in care mulțumește domnului primar pentru grija acordată scolilor.

Mulțumind pentru participare domnul  primar și domnul  președinte de ședință  Zimbru Dumitru declară închise lucrările ședinței.

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

     Presedinte de sedință,                                                      Secretar comună,

        Zimbru  Dumitru                                                                    Cocean Rodica

 

 

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro