e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

                                                                                                    R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea  bugetului  local  pentru

 trimestrele III  si IV ale anului 2010 

 

Consiliul  local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

Având în vedere:                                            

 • - Raportul domnului primar care a determinat inițierea proiectului de hotărâre;
 • - prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată;

   În temeiul prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/200 1a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare

 

 H O T Ă R Ă Ș T E

 

 Art. 1. Se rectifică  bugetului local precum  și  bugetul  finanțat integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrele  III si IV ale anului  2010,  ca urmare a modificării veniturilor și cheltuielilor, conform anexelor 1 și 2 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2.Primarul comunei și biroul buget contabilitate - finanțe, impozite și taxe locale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,                                       Contrasemnează,

  Zimbru Dumitru                                                               Secretarul comunei                                                                                                                                                                                                                                         Cocean Rodica 

                             

Cornu Luncii :17.09.2010

NR.38

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro