e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Informatii publice
    Institutia
    Structura
    Consiliul local
    Bugete
    Liste investitii
    Raportari
    Proiecte
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

ACTE NECESARE PENTRU DIVERSE SOLICITĂRI:

 

DOMENII DE ACTIVITATE:

COMPETENŢĂ:
1.

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ:

Serviciul Administraţie publică
 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru Cantina de Ajutor Social - Legea nr. 208/1997;
Acte necesare întocmirii curatelei minorului - Codul Familiei, art. 119, 132, 139, 152 lit. ”b”, 154, 158
Acte necesare întocmirii curatelei majorului - Codul Familiei, art. 119, 132, 139, 152 lit. ”b”, 154, 158; 
Acte necesare întocmirii dosarului pentru indemnizaţia de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap) - O.U.G. nr. 148/2005;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru comisia de evaluare complexă a minorilor  - Legea nr. 272/2004; 
Acte necesare întocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului social (venitul minim garantat) - Legea nr. 416/2001;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru alocaţia familială complementară sau alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală  - O.U.G. nr. 105/2003;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru expertiză majori  - O.U.G. nr. 102/1999;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru plasament familial  - Legea nr. 274/2004.

Acte necesare pentru obţinerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei  - O.U.G. nr. 5/2003, modificată prin O.U.G. nr. 106/2009.      

2.

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE:

Serviciul Impozite şi taxe
  Precizări privind modalitatea de plată a impozitelor şi taxelor locale;
Listă acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
3.

AUTORIZAŢII P. F. / A. F.

Compartiment Control
  - Precizări privind documentaţia obligatorie în vederea obţinerii autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi;
- Precizări privind modul de autorizare persoane fizice (PF) sau asociaţii familiale (AF).
4.

CERTIFICATE/AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Serviciul Urbanism şi Investiţii
  Acte necesare emiterii certificatului de urbanism; 
Acte necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare.
5.

CĂRŢI DE IDENTITATE / PAŞAPOARTE SIMPLE

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
 

Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate informatizată, în caz de preschimbare, schimbări de domiciliu sau schimbare de nume;

- Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate informatizată în caz de pierdere, deteriorare sau furt; 
- Acte necesare pentru eliberarea cărţii de identitate informatizată în cazul primei eliberări (împlinirea vârstei de 14 ani); 
- Acte necesare pentru eliberarea paşaportului simplu în caz de expirare, prima eliberare pentru persoanele majore sau schimbare de nume; 
- Acte necesare pentru eliberarea paşaportului simplu în cazul primei eliberări (împlinirea vârstei de 14 ani).

6.

ACTE DE STARE CIVILĂ

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Compartiment Stare civilă
  - Precizări privind contravenţii la regimul actelor de stare civilă 
- Acte necesare pentru înregistrarea naşterii 
- Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei 
- Acte necesare pentru înregistrarea decesului
Stiri

Anunturi
 • Achizitie dotari Amenajare spatii de joaca
 • Anunt de participare
 • Invitatie de participare si caiet de sarcini montare camere de supraveghere
 • Rezultatul concursului de recrutare pentru functia vacanta din cadrul compartimentului de Asistenta Sociala
 • Invitatie de participare caiet de sarcini modernizare parc


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  26 noiembrie 2019

  Politica de confidenţialitate

  Copyright©2007 - 2018 ePrimarii.ro